Nieuws in het kort

 

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2023

Om het jaarverslag en de jaarrekening 2023 te lezen: klik op onderstaande link

Jaarverslag 2023 Sanjuna

Jaarrekening 2023 Sanjuna

 

NIEUWSBRIEF MAART 2024

In januari is Vincent Kuyvenhoven weer naar Guinee Bissau geweest. De 2 scholen waaraan in 2023 is gewerkt zijn vrijwel klaar met de verbouwing. Er is een begin gemaakt met het opknappen van het gebouw van de gezondheidspost dat een mooi gezondheidscentrum moet worden. En Sanjuna heeft een bijdrage geleverd voor de start van een NGO van bewoners die zich met de ontwikkeling van de regio gaan bezighouden.

Nieuwsbrief Sanjuna Maart 2024

 

NIEUWE SECRETARIS BENOEMD

In september 2023 heeft Margaret Zeeman afscheid genomen als secretaris na 5 jaar waarin zij zich actief heeft ingezet voor innovatie en voor het betrekken van jongeren bij Sanjuna. Na enig zoeken hebben wij in de bestuursvergadering van 16 februari Sandy Zwanepol als nieuwe secretaris kunnen verwelkomen en benoemen..

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2023

In deze nieuwsbrief komen onder meer de volgende zaken aan de orde: de algemene stand van zaken in Guinee Bissau, de gezondheidszorg en de voortgang van de scholenbouw. Daarnaast stelt de nieuwe voorzitter zich voor en wordt vast gewezen op de viering van het 10-jarig bestaan in april 2024.

Er zijn gelden ontvangen voor 2 nieuwe projecten: het opknappen van een gezondheidszorgpost en de aanleg van een waterput en latrines voor een school.

Nieuwsbrief Sanjuna September 2023

 

NIEUWE VOORZITTER BENOEMD

In de bestuursvergadering van 12 mei heeft Dieke Bosselaar afscheid genomen als voorzitter en bestuurslid van Sanjuna.
Zij was sinds de oprichting in 2014 lid van het bestuur, eerst als secretaris, en sinds september 2019 als voorzitter.
Wij zijn haar veel dank verschuldigd.

We zijn blij een nieuwe voorzitter te hebben gevonden: Joukje Janssen, die al geruime tijd donateur is van Sanjuna, en enige tijd in Afrika heeft gewoond.

 

JAARVERSLAG EN JAARREKENING   2022

Om het jaarverslag  en de jaarrekening  te lezen: klik op onderstaande link.

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

 

NIEUWE VOORZITTER?

De huidige voorzitter (Dieke Bosselaar) stopt in mei met haar bestuurswerk voor Sanjuna. Daarom zoekt Sanjuna een nieuwe voorzitter.
We zijn een klein en betrokken bestuur (3 personen)  dat 4 keer per jaar vergadert.

Als je belangstelling hebt of een geschikte kandidaat kunt tippen,  dan kun je een mail sturen naar diekebsosselaar@gmail.com of haar bellen voor meer informatie (06-23703132).

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2023

In januari was Vincent weer in Guinee Bissau, waar hij sprak met een drietal oud-leerlingen van het lyceum die een beurs van Sanjuna hadden gekregen om te kijken wat ze na het lyceum gedaan hebben. Ook bezocht hij diverse scholen waar met de bijdragen van Sanjuna de nodige werkzaamheden zijn verricht.

Nieuwsbrief Sanjuna februari 2023

test

 

DANK VOOR DE ONDERSTEUNING

Video van een beursaal (oud-leerling van het  lyceum) die Sanjuna bedankt voor de ondersteuning naar aanleiding van het behalen van haar diploma aan de docentenopleiding.

3 HBO-STUDENTEN GESLAAGD

Braima Sane (L) en Lassana Mané (R) werden drie jaar lang tijdens hun docentenopleiding financieel ondersteund door Sanjuna.
In oktober 2022 ontvingen zij hun diploma.
Waarschijnlijk kunnen ze spoedig op een school gaan lesgeven, hetgeen ze als invaller overigens al deden voor ze met de docentenopleiding waren gestart.
Blijkbaar hebben ze talent om voor een klas te staan.

 

VERZOEK ONDERSTEUNING BOUW SCHOOL IN DUA DJABI

Vanuit het dorp Dua Djabi ontvingen we een video, waarin het dorpshoofd vraagt om financiële hulp bij de bouw van de school.
Het dorp heeft zelf al muren opgericht, maar met het dak van palmbladeren wordt alles nat.
Hij vraagt in de video om een schoolgebouw en om, op zijn minst, een zinken dak, cement, schoolbanken en verder meubilair.
Hij zegt dat we door God beloond zullen worden.

Link: (1) Sanjuna: Verzoek van Dua Djabi voor de bouw van een school – YouTube

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER  2022

Deze nieuwsbrief is een special op het gebied van het onderwijs en vragen wij lezers om een bijdrage hiervoor.
Het betreft dan met name beurzen voor leerlingen en scholing van de leerkrachten van basisscholen en voortgezet onderwijs in de regio.
Voor de bouw en onderhoud van scholen / lokalen wordt een beroep gedaan op vermogensfondsen.

Nieuwsbrief Sanjuna September 2022

 

JAARVERSLAG EN JAARREKENING   2021

Om het jaarverslag  en de jaarrekening  te lezen: klik op onderstaande link.

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI  2022

In januari 2022 is Vincent weer in Guinee Bissau geweest. In de nieuwsbrief vertelt hij over de voortgang van de scholenbouw, de printershop, en  de ondersteuning van de nieuwe dokter in het ziekenhuis in Empada.

Nieuwsbrief februari 2022

 

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021

In de nieuwsbrief onder meer de algemene situatie in Guinee Bissau, de printerproblematiek op scholen en de oplossing middels een printershop, Toegekende beurzen, informatie over het voetballen en de voortgang van de scholenbouw.

Nieuwsbrief september 2021

 

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020

Om het jaarverslag  en de jaarrekening te lezen: klik op onderstaande link.

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021

In de nieuwsbrief onder meer de Covid-19 situatie in Guinee Bissau, betrokken ouders en verzorgers, een overzicht van aantallen leerlingen, de plannen voor een radiostation en de vernoeming van een basisschool naar Vincente.

Nieuwsbrief februari 2021

 

BASISSCHOOL VERNOEMD

Uit dank voor de bijdrage van Sanjuna voor een nieuw paviljoen voor de basisschool van Gancumba balanta heeft de school de naam naar onze uitvoerend coördinator Vincent vernoemd, en zijn portret op de gevel gezet. Een leuk gebaar!

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

In de nieuwsbrief september  onder meer de politieke situatie, de Covid-19 epidemie en de gevolgen ervan en het Beleidsplan.

Nieuwsbrief september 2020

 

BELEIDSPLAN SANJUNA 2020-2022

Het bestuur heeft eind mei 2020 het nieuwe beleidsplan voor 2020-2022 vastgesteld.

In het kort zijn de plannen/doelen als volgt:

 1. Onderwijs.
 • Toekennen van beurzen: jaarlijks 20 basisschool en 20 lyceum
 • Nieuwbouw scholen in minimaal 3 dorpen in de regio
 • Herstel scholen: reparatie klaslokalen bij minimaal 2 scholen
 • Verbetering kwaliteit van het onderwijs door nascholing leerkrachten

2. Gezondheid/schoon drinkwater

 • Zorgen voor schoon drinkwater in de droge tijd door het bouwen van watertanks (5.000 liter); het streven is 30 per jaar

3. Sport

 • Ondersteunen van 4 sporttoernooien
 • Helpen met de oprichting van een sportclub

4. Cultuur

 • Subsidiëren culturele evenementen en de jongerenvereniging Mbio
 • Helpen bij de aanschaf van muziekinstrumenten voor muziekonderwijs
 • Faciliteren van de oprichting van het radiostation ‘Empada’

Ook zal in deze periode gekeken worden hoe de continuïteit van het werk van de stichting voor de toekomst gewaarborgd kan worden

Beleidsplan Sanjuna 2020-2022

 

MOBIELE WASPLAATSEN IVM CORONA

Ook in Guinee Bissau is corona. In de regio Empada beschikken de bewoners niet over stromend water. Het ziekenhuis heeft daarom aan Sanjuna gevraagd om een bijdrage om watervaten te kunnen kopen om die op drukke plaatsen samen met zeep op te stellen. Mensen kunnen dan hun handen wassen en op die manier wellicht besmetting voorkomen. Met de bijdrage van Sanjuna, ad 330,– heeft men 10 kunststofvaten van 80 liter kunnen kopen.

 

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019

Om het jaarverslag en de jaarrekening te lezen: klik op onderstaande links.

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020

In de nieuwsbrief onder meer de politieke situatie in Guinee Bissau, het schilderproject in Empada en muziekinstrumenten voor het muziekonderwijs op het lyceum.

Nieuwsbrief februari 2020

 

POSTADRES SANJUNA GEWIJZIGD

Het postadres van Sanjuna is gewijzigd en is nu:

Stichting Sanjuna
p/a Gijsbrecht van Walenborchstraat 10
3515BT Utrecht

 

SANJUNA IN 100 SECONDEN

Er is een kort filmpje gemaakt “Sanjuna in 100 seconden” dat een goed beeld geeft van wat Sanjuna doet in Empada. Dit kunt u bekijken door de link aan te klikken:

https://www.youtube.com/watch?v=VbeM8okk9bA

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019

In deze nieuwsbrief komen aan de orde recente activiteiten in Empada, enkele ‘evenementen’ in Nederland en veranderingen in het bestuur van Sanjuna.

Nieuwsbrief september 2019

 

BESTUURSWIJZIGING PER 10 SEPTEMBER 2019

Na vijf jaar voorzitterschap heeft Vincent Kuyvenhoven het bestuur van stichting Sanjuna verlaten en zal zich concentreren op zijn rol als coördinator in Empada. Dieke Bosselaar neemt de taak van voorzitter op zich, terwijl Margaret Zeeman toetreedt tot het bestuur (als secretaris). De laatste bezocht in de afgelopen jaren een aantal keer Guinee-Bissau en was afgelopen voorjaar in Empada, waarover ze heel enthousiast was. Daarmee kan ook zij, net als de andere bestuursleden, uit eigen ervaring spreken over Empada en heeft ze een beeld van de realiteit ter plaatse.

 

FRAGMENT UIT LUSTRUMFILM WINT PRIJS

Op het AV-festival 2019 in Amsterdam heeft Sanjuna de 1e prijs in de Perfect Shot competitie gewonnen. Zie link: Perfect Shot Sanjuna

De prijs is een wisseltrofee (Stevie Walker award) en een Canon EOS-R camera. Het shot is gemaakt door Vincent Kuyvenhoven en komt uit de film ‘Beelden uit Empada’, die gemaakt werd ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de stichting (montage Tom d’Angremond). Zie link: film Sanjuna 2019

De voorzitter met trofee en camera

 

LUSTRUMBIJEENKOMST 7 APRIL 2019 TE AMSTERDAM

Op 14 april 2014 zijn de statuten van Sanjuna gepasseerd, en daarmee is dit de oprichtingsdatum. Om het 5 -jarig bestaan te vieren zijn donateurs op zondag 7 april 2019 uitgenodigd voor het Ssnjuna-café in Amsterdam om over een drietal onderwerpen te praten. Via onderstaande link is het verslag en de uitkomst van de discussies te lezen.

Verslag 7 april 2019

Op de bijeenkomst is een ook een film vertoond die een goed beeld geeft van het leven in Empada en van de projecten die door Sanjuna ondersteund zijn.

film Sanjuna 2019

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2018

Om het jaarverslag en de jaarrekening te lezen: klik op onderstaande links.

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

 

Overzicht inkomsten en bestedingen 2014 t/m 2018

Er is een samenvattend overzicht gemaakt van de baten en lasten over de periode 2014 t/m 2018, dus de eerste 5 jaar. Overigens is 2014 zeer kort geweest: de stichting is opgericht in april 2014, en de eerste baten zijn ontvangen in september.

In totaal is van fondsen en particulieren € 132.000  ontvangen.
Aan activiteiten € 102.00 uitgegeven, aan overhead € 1.600.
Het resultaat van € 28.500 bestaat uit € 10.000 algemene reserve en € 18.500 bestemmingsreserves, met als grootste post € 14.000 voor de scholenbouw.

Overzicht baten en lasten Sanjuna 2014 t/m 2018

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019

Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van het 5-jarig  bstaan van Sanjuna april 2019. Met name wat in de afgelopen 5 jaar is gerealiseerd op verzoek van de bevolking in de regio Empada dankzij de royale giften van donateurs en fondsen/instellingen.

Nieuwsbrief februari 2019

 

NIEUWSBRIEF  SEPTEMBER 2018

In de nieuwsbrief zijn er de volgende onderwerpen:

 • aanvragen van 8 scholen uit dorpen bouw van 1 of meer lokalen
 • het overlijden van de oprichter van de gemeenschapsschool in Empada (en de laatste 3 jaar burgemeester van Empada)
 • Beurzen: de resultaten
 • 2 bijzondere giften : 1 bij pensionering en 1 vanwege vertrek voor een jaar naar het buitenland
 • Lopende activiteiten: jaarlijks 25 beurzen en 20-30 watertanks
 • Aankondiging viering 5-jarig bestaan Sanjuna op 7april 2019 in Amsterdam.

Nieuwsbrief september 2018

 

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2017

Om het jaarverslag en de jaarrekening te lezen: klik op onderstaande links.

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

 

AANVRAGEN VOOR 2018

Het bezoek in december heeft geleid tot de volgende aanvragen voor 2018:

Activiteit in 2018 Prijs per eenheid Benodigd totaal bedrag
Onderwijs

15 beurzen voor basisschoolleerlingen

20 beurzen voor lyceum leerlingen

40 € p.j.

60 € p.j.

600 €

1.200 €

Onderwijs Verbetering openbare basisschool 1.500 € 1.500 €
Onderwijs Nascholing 3 dagen 40 docenten 600 € 600 €
Onderwijs Informaticacursus voor docenten lyceum 1.500 € 1.500 €
Onderwijs Bouw paviljoen met 2-3 lokalen. 8 verzoeken ontvangen. 15.000 € per paviljoen 120.000 €
Sport en cultuur Sponsoring voetbaltoernooien en voetballen voor groepen kinderen 4x 100 € 400 €
Sport en cultuur Culturele evenementen en de Jongerenvereniging MBIO 150 € + 150 € 300 €
Drinkwatertanks Bouw van 40 tanks in verschillende dorpen 190 € per tank 7.600 €

TERUGBLIK OP 2017

Aan het einde van 2017 kijken wij graag terug op de mooie resultaten die Sanjuna  het afgelopen jaar heeft gerealiseerd :

 • * 15 basisschoolleerlingen en 20 lyceumleerlingen hebben in september een beurs gekregen
 • * De gemeenschapsschool kreeg een laptop en een printer, het lyceum 5 laptops en een beamer
 • * De openbare basisschool heeft € 1.500 ontvangen voor verbeteringen aan het gebouw
 • * Er is een 3-daagse bijscholing georganiseerd voor 40 docenten
 • * Er zijn 25 watertanks gebouwd, waardoor per tank 10 mensen schoon drinkwater hebben tijdens de droge periode
 • * Sponsoring van 4 sporttoernooien d.m.v. in totaal 40 voetballen.

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017

In december zijn Vincent en Anke weer in Empada geweest. In bijgaande nieuwsbrief leest u welke verbeteringen aan de openbare basisschool zij aantroffen.

Ook werden zij weer benaderd met nieuwe aanvragen voor acht basisscholen die in slechte en te kleine gebouwen zitten of soms zelf helemaal geen schoolgebouw hebben.

Nieuwsbrief december

 

SPINOZALYCEUM VOOR SANJUNA

Ongeveer 100 leerlingen 4VWO van het Spinoza lyceum in Amsterdam hebben zich in oktober 2017 ingespannen om geld te verdienen voor Sanjuna. In groepjes van 4-5 leerlingen kregen zij 50,- microkrediet om hiermee een ‘onderneming’ op te zetten en gedurende 2 dagen geld te verdienen. De 25 groepjes kozen een variëteit aan ‘ondernemingen’: verkoop van zelf gemaakte maaltijden, een loterij via Whatsapp, het nemen en verkopen van polaroidfoto’s op toeristische locaties en veel meer. De eerste prijs (voor een succesvolle, originele, goedgeorganiseerde en goedgepresenteerde onderneming) werd toegekend aan de groep leerlingen die  kledingontwerp maakte (T-shirt Art) en dat succesvol verkocht.

Gezamenlijk werd  € 4.220,- verdiend dat door de school werd vermeerderd tot het prachtige bedrag van € 4.500,- . Dit bedrag zal worden gebruikt voor bouw van tanks voor de opvang van regen(=drink)water, voor laptops voor het lyceum in Empada en voor schoolmeubilair voor de ECA-basisschool die steeds meer leerlingen trekt.

Nieuwsbrief september 2017

In deze Nieuwsbrief informatie over:

 • de algemene situatie
 • de gemeenschapsschool: die heeft nu 383 leerlingen
 • het lyceum: bijna 1.000 leerlingen
 • beurzen: 14 van de 15 basisschoolleerlingen zijn over, en 19 van de 20 lyceumleerlingen
 • aanvragen voor schoollokalen in 3 andere dorpen
 • nascholing voor docenten
 • bouw watertanks: in 2017 25 stuks bij woningen en 2 bij de gemeenschapsschool
 • sport: sponsoring van 4 sporttoernooien.

Nieuwsbrief Sanjuna September 2017

 

Beleidsplan 2017 – 2019

Het bestuur heeft begin april 2017 het nieuwe beleidsplan voor 2017-2019 vastgesteld.

In het kort zijn de plannen/doelen als volgt

 1. Onderwijs.
 • Toekennen van beurzen: jaarlijks 15 basisschool en 20 lyceum
 • meer initiatieven ondersteunen voor een grotere regio
 • meer aandacht voor het openbaar onderwijs
 • werken aan de kwaliteit van het onderwijs

2. Gezondheid/schoon drinkwater

 • zorgen voor schoon drinkwater in de droge tijd door het bouwen van watertanks (5.000 liter)

3. Sport en cultuur

 • ondersteunen van 4 sporttoernooien
 • subsidiëren culturele evenementen, met name die van de jongerenvereniging Mbio: muziekinstrumenten en lokale radio

Beleidsplan Sanjuna 2017-2019

Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016

Hieronder staan het jaarverslag en de jaarrekening over 2016.

In het jaarverslag wordt onder meer aandacht besteed aan de bouw en opening van de basisschool, de plaatsing van het zonne-energiesysteem bij het lyceum, en de verstrekking van 35 beurzen.

De jaarrekening laat een resultaat zien van afgerond – 25.000. Dat is veroorzaakt door de kosten van de bouw van de basisschool. In 2014 en 2015 zijn de ontvangen baten voor de bouw in de bestemmingsreserve gestopt, die in 2016 vrijvalt. Het gaat om een bedrag van 27.000. Daardoor is feitelijk het resultaat van de stichting afgerond + 2.000, die toegevoegd is aan de algemene reserve: deze stijgt van 4.000 naar 6.000.

Noot: bij de optellingen is soms een kleine afwijking tussen de optelling en de uitkomst. Dit is het gevolg van afronding (de centen zijn weggelaten). Voorbeeld: 1,25 + 1,30 + 1,35 = 3,90. In de jaarrekening wordt dat dan 1 + 1 + 1 = 4.

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016 Sanjuna

Bezoek aan Empada december 2016

Eind november zijn Vincent en Anke weer in Empada geweest. Aanleiding was de feestelijke opening van de school op 3 december.

Eerst was er een inwijdingsceremonie en daana een groot feest met ca 50 genodigden en 150 leerlingen.  Ook was er een voetbaltoernooi. georganiseerd.

Als bijdrage voor school werd door Sanjuna een tweetal vlaggen met het logo van de school gegeven, en een koe voor het feest.

De kosten voor de bouw van de school bedroegen € 38.00. D.m.v. fondsenwerving en bijdragen van particulieren werd € 37.500 opgehaald, zodat Sanjuna uit eigen middelen € 1.000 bijdroeg.

De school is zodanig in trek, dat er 384 aanmeldingen zijn, en men weer een lokaal in het oude schoolgebouw in gebruik heeft moeten nemen.

In onderstaande nieuwsbrief wordt uitgebreid verslag gedaan over de opening en de verdere ontwikkelingen in Empada.

Nieuwsbrief Sanjuna 23 december 2016

De school is gestart

Bijgaand een paar foto’s waaruit blijkt dat de school van start is gegaan.

Wat opvalt zijn het redelijk grote aantal tieners dat nog op de basisschool zit. Een aantal van hen komt met de fiets. Op de rug van het gele T-shirt (3e foto) is het logo van de basisschool (E.C.A. -Empada te zien.

 

Spinoza voor Sanjuna oktober 2016   

Meer dan 150 leerlingen van het Spinoza lyceum in Amsterdam hebben zich ingespannen om geld te verdienen voor Sanjuna. In groepjes van 4-6 kregen zij 50,- microkrediet om hiermee een activiteit op te zetten om in 2 dagen geld te verdienen. Ruim 30 groepjes kozen een variëteit  aan ‘ondernemingen’: van verkoop van zelf gemaakte kiphapjes (door de Chickengirlzz), het vanuit een mobiele stand verkopen van foto’s (‘ExpoFietsie’) tot het uitvoeren van een muziekstuk in de schouwburg van Amstelveen (zie ook www.spinozalyceum.nl).

Er werd een totaalbedrag van € 3.720,- verdiend dat door de school werd vermeerderd tot het prachtige bedrag van € 4.000,-. Dit bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf en transport van een aantal laptops voor het informaticaonderwijs op het lyceum in Empada. Rector Jan Paul Beekman overhandigde de cheque aan Anke Horstmeier.

 

Nieuwsbrief september

In juli is Vincent Kuyvenhoven weer in Empada geweest.

In bijgaande nieuwsbrief wordt  de stand van zaken weergegeven.

Het betreft:

 • De bouw van de basisschool, Het gebouw wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar (in oktober) in gebruik genomen.
 • De overdracht van een multifunctionele printer aan het lyceum.
 • De toekenning van 15 beurzen aan basisschoolleerlingen en 20 aan lyceumleerlingen.
 • De aanleg van een zonne-energiesysteem voor het lyceum
 • Plannen voor kinderopvang in een tweetal dorpen.

nieuwsbrief-sanjuna-sept-2016

.

Zonnepanelen voor het lyceum

In oktober 2015 zijn de pc’s voor het lyceum in gebruik genomen. De energievoorziening vindt plaats via een generator, hetgeen duur is, vervuilend en niet duurzaam. Daarom kwam de vraag of het mogelijk was om zonnepanelen te installeren. Sanjuna heeft besloten hierop in te gaan en middelen hiervoor te zoeken. Via de honorair consul in Bissau kwam de tip om geld te vragen aan de Nederlandse ambassade in Dakar (Senegal). Die heeft een pot voor kleine projecten. Hoewel we te laat waren, is onze aanvraag toch meegenomen, en gehonoreerd. Samen met het geld dat binnenkwam via bijdragen voor Sanjuna bij het afscheid van de rector van het Spinozalyceum was er voldoende geld bijeengebracht (ca 16.000) om de opdracht te verlenen aan Prosolia, een bedrijf in Bissau dat zonnepanelen plaatst.

Het systeem omvat 10 panelen met bijbehorende accu’s.

zonnepanelen-1 zonnepanelen-2 zonnepanelen-3

Het systeem is werkend opgeleverd op 8 augustus.

 

Nieuwsbrief februari 2016

Vincent en Anke (zijn vrouw) zijn in februari samen met de rector van het Spinozalyceum in Amsterdam Jos Catau en zijn vrouw Dieke (bestuurslid Sanjuna) naar Empada geweest. Jos was door het Lycee in Empada uitgenodigd vanwege de 20 PC’s die door het Spinozalyceum geschonken zijn. En natuurlijk was er ook de nodige aandacht voor de bouw van de gemeenschapsschool.

Nieuwsbrief Sanjuna 27 februari 2016

En naar aanleiding van dit bezoek hebben de leerlingen van het Spinozalyceum een filmpje gemaakt van 3 minuten van het bezoek van hun rector.

https://drive.google.com/file/d/0B80RVpjgSUwRZlAya24wUUN6ZzA/view?usp=sharing

 

Jaarverslag en Jaarrekening  2015

Hieronder treft u het jaarverslag 2015 aan, en de door een kascommissie gewaarmerkte jaarrekening 2015.

Jaarverslag 2015 Stichting Sanjuna

Jaarrekening 2015 Sanjuna definitief

Bezoek aan Empada december 2015

Vincent is eind november weer naar Empada vertrokken om te helpen met de start van de bouw van de gemeenschapsschool. Ook heeft hij de computers in werking gezien, die in het najaar met behulp van het Spinozalyceum naar Bissau zijn verscheept en inmiddels in gebruik zijn genomen op het lyceum in Empada.

computerlokaal 1Dit en nog meer is te lezen in onderstaande nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Dec 2015

EUG collecteert voor schoolbanken

Afgelopen weken (oktober 2015) heeft de EUG (Oekumenische Studenten Gemeente Utrecht) tijdens drie zondagse vieringen in de Janskerk gecollecteerd voor de de inrichting van de nieuwbouw van de gemeenschapsschool in Empada. Het geld is bestemd voor de aanschaf  van nieuwe schoolbanken: een tafelblad met bank met plaats voor 2 leerlingen. Bij elkaar gaat het om een bedrag van € 900! Daar kunnen 11 -13 schoolbanken voor worden aangeschaft.
Sanjuna is de EUG zeer erkentelijk voor de keuze van dit collectedoel.

Spinoza voor Sanjuna

Bijna 200 leerlingen van het Spinoza lyceum in Amsterdam hebben zich ingespannen om geld te verdienen voor Sanjuna. In groepjes van 4-6 kregen zij € 50 microkrediet om hiermee een activiteit op te zetten om in 2-3 dagen geld te verdienen tijdens de ‘Projectweek’. Ruim 30 groepjes kozen een variëteit aan ‘ondernemingen’: van verkoop van zelf gebakken koekjes, het nemen van polaroidfoto’s, het verkopen van koffie en thee in de rij van het Van Gogh museum tot en met het laten schilderen van een gezamenlijk kunstwerk in het museumkwartier (zie ook www.spinozalyceum.nl).

presentatie spinoza okt 2015- 4presentatie spinoza okt 2015- 5

presentatie spinoza okt 2015- 2presentatie spinoza okt 2015- 1

 

 

 

 

 

 

 

Het geweldige bedrag van € 2.650 werd verdiend dat door de school werd vermeerderd tot het prachtige bedrag van € 3.000 door het aankopen van het schilderij. Dit bedrag wordt gebruikt voor transport en import van 20 PC’s die, eveneens door het Spinoza lyceum, werden geschonken aan het lyceum in Empada. We gaan kijken of de PC’s goed op hun plek gekomen zijn en functioneren.

presentatie spinoza okt 2015- 3

 Bezoek Empada juli 2015

Vincent is opnieuw naar Guinee Bissau geweest. In Empada zijn 10 beurzen voor de basisschool en 10 voor het lyceum toegekend voor het schooljaar 2015/2016. Met het lyceum is gesproken over de 20 PC’s die nu onderweg zijn. En er zijn verdere voorbereidingen getroffen voor de start van de bouw van de gemeenschapsschool. Lees meer in de onderstaande nieuwsbrief.

Nieuwsbrief sept 2015

20 PC’s voor Lyceum Empada

Lyceumleerlingen in Empada krijgen het vak ‘ínformatica’. Helaas wordt dit gegeven zonder praktijk: er staat wel sinds jaren een aan aantal PC’s met grote monitors, maar bij navraag blijken ze nooit te hebben gefunctioneerd. De lessen informatica zijn dus volledig theoretisch en een vorm van droogzwemmen.

P1010530 (2)

Wat fantastisch dat de directeur van het Spinozalyceum in Amsterdam (die in 2012 met eigen ogen het lokaal met de niet-werkende PC’s aanschouwde) met het aanbod kwam om 20 ‘afgeschreven’ desk tops aan Sanjuna ter beschikking te stellen. Daarnaast bleek de ICT van het Spinozalyceum bereid om relevante software op de PC’s te zetten. Hiertoe werd gebruik gemaakt van (praktisch) gratis software die door ‘TechSoup’ ter beschikking is gesteld. Via TechSoup krijgen non-profitorganisaties toegang tot de donatieprogramma’s van technologieleveranciers. Met TechSoup kunnen non-profitorganisaties voordelig beschikken over veelgevraagde software en hardware (donatiepartner is onder meer Microsoft). Zo kon Windows 8.1 met een officiële licentie (en een Portugese versie van Open Office) geïnstalleerd worden.

IMG_7555De computers worden opgehaald in Amsterdam.

We zoeken nu fondsen voor de verscheping en inklaring in Guinee Bissau. Hoewel de PC’s zijn afgeschreven wil de overheid/douane altijd graag wat aan dergelijke import verdienen. Wordt dus vervolgd.

 De bouw van de Gemeenschapsschool kan beginnen!

Nu het benodigde geld binnen is kan Sanjuna zich gaan richten op de bouw. Vincent gaat eind juni weer naar Guinee Bissau, en neemt geld mee om het slaan van een waterput te kunnen realiseren. De kosten hiervoor bedragen circa 2.200. De waterput dient nu gemaakt te worden (vóór de regentijd, die in juli op zijn hevigst is) en het is handig als de put er is als de bouw start ( in de droge tijd ). Het scheelt veel tijd en energie omdat het water anders van elders gehaald zou moeten worden. De verdere bouw kan pas starten in de droge tijd, dus vanaf november.

 Bijdrage stichting Spaap

Op 16 juni heeft Sanjuna een bedrag van 17.000 ontvangen van Stichting Spaap ten behoeve van de bouw van de Gemeenschapsschool. Stichting Spaap heeft als doel het bestrijden van de noden in de wereld, en met name op het gebied van het welzijn van de jeugd. En tegenwoordig richt zij zich vooral op de jeugd in ontwikkelingslanden. Met deze grote bijdrage is het doel van het verwerven van  35.000 om de bouw te realiseren gehaald.

Voor meer informatie over Stichting Spaap:  http://stichtingspaap.nl

Stichting Overal

Stichting Overal exploiteert de oudste kringloopwinkel van Nijmegen en omgeving (opgericht in 1975). Het streven is om jaarlijks uit de opbrengsten van de winkel  50.000 te doneren aan enkele grotere projecten in binnen- en buitenland. In mei is besloten Sanjuna een bijdrage van 10.000 gegeven voor de gemeenschapsschool. Het geld is inmiddels ontvangen, en daarmee is de stand op dit moment een totaalbedrag van 18.500 (van de benodigde 35.000).

Voor meer informatie over Stichting Overal:  http://overal.org

Jaarverslag 2014

Onderstaand vindt u het eerste jaarverslag van stichting Sanjuna. Het was weliswaar een kort jaar, maar toch is het nodige al bereikt. Veel was hierover al op deze pagina te lezen, maar nu vindt u alles ordentelijk bij elkaar.

Jaarverslag 2014 Stichting Sanjuna def

Uitkomst Conferentie maart 2015.

Op 25 maart jl. was er een Donorconferentie in Brussel, waarbij het er om ging om de bijdragen van potentiële donorlanden weer op gang te krijgen. De bereidheid was aanzienlijk toegenomen na de verkiezingen van 2014. De uitkomst was boven verwachting: er werd ruim 1,3 miljard USD toegezegd tot het jaar 2020. Bovendien komen er naar verwachting nog meer toezeggingen van landen die de conferentie niet bijgewoond hadden. Al met al een groot succes, en de onderhandelingsdelegatie is dan ook met veel feestgedruis op het vliegveld binnengehaald.

Bezoek Empada maart 2015

In maart is Vincent opnieuw naar Guinee Bissau gereisd. In het land zijn duidelijk tekenen van verbetering te bespeuren. Op 25 maart is er in Brussel een landenconferentie, bedoeld om gezien de verbeterde situatie in GB de toevoer van donorgelden weer op gang te krijgen. In Empada is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeenschapsschool AMIN (een stichting in de regio Empada) en Sanjuna. Dit was nodig omdat een fonds geen geld voor de bouw aan Sanjuna wil geven maar alleen aan een stichting ter plaatse.

Er is € 650 gedoneerd om golfplaten te kopen voor een dak op een gezondheidspost, er is € 60 gegeven voor een Paastoernooi, en er is gesproken met het Lyceum over een mogelijke zending van 25 pc’s die vanwege vervanging ter beschikking zijn gesteld door het Spinozalyceum.

En de gemeenschapsschool heeft een logo gekregen:

logo ECA

Verslag reis Empada maart 2015

Ontwikkelingen in Guinee Bissau

De honorair consul voor Nederland (en UK) in Bissau, Jan van Maanen, heeft een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in Guinee Bissau in 2014, en de vooruitzichten voor 2015. De verkiezingen in 2014 lijken goed uit te pakken, en hopelijk worden in 2015 de donaties van de donorlanden hervat.

Guinee-Bissau 2014-2015

Jan van Maanen woont al ruim 30 jaar in Bissau, en heeft daar een onderneming.

Jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 is op 17 februari 2015 gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie en in orde bevonden.  Het resultaat bedroeg € 9.045: aan baten is € 10.915 ontvangen, waarvan € 7.915 ten behoeve van de bouw van de gemeenschapsschool. In Guinee Bissau is € 1.680 uitgegeven, en aan organisatiekosten € 190.  De jaarrekening 2014 is hieronder te lezen, met daarin opgenomen het verslag van de penningmeester. Uiteraard staat zij ook op de pagina Financiën (onder Organisatie).

Jaarrekening 2014 Sanjuna def

Bijdrage Dr. Hofsteestichting

De Dr. Hofsteestichting heeft besloten om Sanjuna een bijdrage voor de bouw van de gemeenschapsschool te geven van € 2.500. Het geld is inmiddels ontvangen. Het is het eerste fonds dat een bijdrage geeft. Een aantal grotere fondsen heeft de aanvraag van Sanjuna afgewezen vanwege verschillende redenen (andere prioriteiten, komt niet op hun landenlijst voor, steunen geen bouwprojecten).

Terug uit Empada

Half december zijn Ank en Vincent uit Empada teruggekeerd. Vincent was 5 weken in Guinee Bissau, 3 weken in Bissau om er een klus te doen voor het Ministerie van Volksgezondheid en daarna met Anke 2 weken in Empada. Het was een vruchtbaar verblijf: de grond (50 bij 20 meter) is aangekocht met bijbehorende eigendomsdocumenten voor € 1.153, inclusief grensmarkering, er zijn 2 onafhankelijke comite’s opgericht om beurzen toe te kennen: een voor de gemeenschapsschool en een voor het lyceum. Er zijn door de comité’s elk 5 beurzen toegekend en voor een jaar door Sanjuna betaald. En er is € 75 gegeven voor een meidenvoetbaltoernooi in 2015.

Hier kun je het verslag van Vincent lezen

Verslag bezoek Empada December 2014

35 Kilo centen voor Sanjuna

Op 19 december heeft Klaas Grootveld (Klaas Kaas, een kaasboer in de Dapperbuurt in Amsterdam) het kleingeld van 1 en 2 euromuntstukken, in zijn winkel opgespaard van klanten, aan Sanjuna gegeven.  Na de afronding in Nederland op 5 eurocenten zag hij zijn klanten, als ze in het buitenland geweest waren, zitten hannesen met hun muntstukken van 1 en 2 cent. Hij vroeg ze die in een bak te gooien en dat hij dat dan aan een goed doel wilde geven. Dit leidde tot 4 bakken munten, in totaal 35 kilo met een waarde  van € 195.

Klaas wilde graag dat andere winkeliers zijn idee zouden overnemen, en daarom vond de overdracht aan Vincent plaats in aanwezigheid van een Telegraafjournalist. Het bijbehorende filmpje kun je zien via onderstaande link.

http://www.telegraaf.nl/tv/opmerkelijk/23471406/__35_kilo_eurocenten__.html

En het artikel in de Telegraaf:

20141220_124522Telegraaf 19-12-2014

Mailing

In de week van 2 november is een mailing de deur uitgedaan aan vrienden en bekenden om een bijdrage te geven voor de activiteiten van Sanjuna. Zowel eenmalige als periodieke bijdragen zijn welkom. In middels (20 december) is ruim 3.500 binnengekomen van 37 donateurs. De meeste zijn eenmalige betalingen, maar er zijn al 12 meerjarige toezeggingen.

 

Actie van het Spinozalyceum te Amsterdam voor de gemeenschapsschool in Empada

In de week van 6 oktober heeft het Spinozalyceum te Amsterdam zijn projectweek gebruikt om geld in te zamelen voor de gemeenschapsschool in Empada. Zo’n 150  leerlingen uit de derde klas (vmbo tot gymnasium) hebben allerlei plannen ontwikkeld en vervolgens uitgevoerd: van polaroidfoto’s maken en verkopen, auto’s wassen, stroopwafels aan toeristen slijten, en het maken van een kunstwerk. Op 10 oktober hebben 8 van de 26 groepen een sprankelende presentatie gehouden over hoe ze het aangepakt hebben. Het team dat een kunstwerk maakte en in vakjes verkocht werd als beste team beoordeeld.

De totale opbrengst van de projecten bedroeg € 2.200, en het gemaakte kunstwerk is door de school aangekocht voor € 800, zodat de rector ons een cheque kon overhandigen van € 3.000.

Voor meer informatie, foto’s en dergelijke, zie de pagina Projectweek Spinozalyceum.

Aankoop grond gemeenschapsschool

Vincent is onlangs in Guinee-Bissau geweest, en met een deel van het geld van de projectweek van het Spinozalyceum kan de grond voor de gemeenschapsschool worden aangekocht. Ook worden er dan markeringspalen geplaatst om het terrein af te bakenen. Het terrein is geselecteerd, de aankoop is in procedure gezet, maar de afhandeling duurt nog even. De totale kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen ca € 1.000.

In december zijn Vincent en Anke weer in Empada.

ondersteuning Empada in Guinee Bissau