Beurzen

De bevolking van de sector Empada is arm en sommige families zijn zeer arm. Dit betekent dat de ouders of verzorgers geen geld hebben om kinderen naar school te laten gaan. Dit speelt vooral als beide ouders overleden zijn, hetgeen nogal eens voorkomt. Het lesgeld voor de (particuliere) gemeenschapsbasisschool bedraagt 40 € per jaar en op het lyceum 60 € per jaar. Het lyceum dat gerund wordt door de RK-missie staat landelijk gezien op een kwalitatief hoog peil.
Voor beide scholen geldt dat er een commissie is gevormd bestaande uit ouders en schoolleiding, die beslist welke leerlingen voor een beurs in aanmerking komen. Belangrijke criteria daarbij zijn de mate van armoede en de kansrijkheid van de leerling.

Per medio 2017 zijn aan 15 basisschoolleerlingen en  aan 20 lyceumleerlingen beurzen toegekend, in principe tot het einde van de schooltijd (6e klas resp. 12e klas).

beursleelringen juli 2016Groepsfoto met 8 van de 15 beursleerlingen van de Gemeenschapsschool Empada, juli 2016. De overige beursleerlingen waren al voor de zomervakantie naar elders vertrokken.

 

beursleerlingen lyceum 201614 van de 20 beursleerlingen van het Lyceum Empada in juli 2016 tezamen met hun directeur en secretaris (beide met bril).

 

betrokken ouders juli 2016Groepsfoto met 3 ouders van de Associatie van Betrokken Ouders, die zich bezig houden met het motiveren van andere ouders tot het laten volgen van onderwijs door hun kinderen (vlnr. Malam Cassamo, Mariatu Mané, Cumba Mané).

 

Groepsfoto (december 2016) met alle 20 lyceumleerlingen die voor het jaar 2016-2017 een beurs ontvangen.

 

Voor meer foto’s, klik op onderstaande links.

Fotocollage Beursalen ECA juli 2016

Fotocollage Beursalen Lyceum juli 2016

 

 

 

ondersteuning Empada in Guinee Bissau