Bestuur

 

Op 12 mei 2023 is Dieke Bosselaar teruggetreden als voorzitter en bestuurslid van Sanjuna. Per die datum is benoemd tot voorzitter Joukje Janssen.

Het bestuur van Stichting Sanjuna bestaat nu uit de volgende personen:

  • Joukje Janssen, voorzitter, partner Duurzaamheid bij PriceWaterhouse Cooper (PWC) Duurzaamheid, Landsmeer
  • Margaret Zeeman, secretaris, voormalig directeur-bestuurder woningcorporatie Jutphaas Wonen, Leidschendam
  • Wout Zinkstok, penningmeester, voormalig hoofd Financiële Zaken van de Hogeschool der Kunsten Den Haag, Utrecht.

Jan Vincent Kuyvenhoven is  uitvoerend coördinator van de stichting. Hij is internationaal TBC-consultant en woont in Amsterdam.

De leden van het bestuur en de coördinator ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

ondersteuning Empada in Guinee Bissau