Privacy verklaring

 

PRIVACY VERKLARING SANJUNA

 

Stichting Sanjuna legt gegevens vast, die persoonlijk zijn, zoals naam en adres, emailadres en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Ook legt Sanjuna gegevens vast van mensen die belangstelling hebben of geacht worden te hebben voor het werk van Sanjuna.

Alle persoons gegevens die wij hebben worden vertrouwelijk behandeld, en niet aan derden gegeven.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van informatie van en over onze stichting, zoals nieuwsbrieven en mededelingen.

De donateurs worden geadministreerd in een excel-bestand. De volgende gegevens worden daarin geregistreerd.

  • Naam: indien bekend / van toepassing wordt tevens de naam van de partner geregistreerd.
  • Adres, postcode en woonplaats.
  • Emailadres: indien bekend om de nieuwsbrief of mededelingen te versturen. Indien onbekend of geen emailadres wordt de nieuwsbrief etc.  per post verstuurd.
  • Soort donatie (fiscale gift, periodieke of eenmalige/incidentele gift), en indien van toepassing voor welk doel of project.
  • Datum betaling.
  • Hoogte bijdrage.
  • In geval van stichtingen en fondsen die doneren: de naam van de contactpersoon/contactpersonen.

Daarnaast is er een excel-bestand van belangstellenden, die in principe dezelfde gegevens bevat als de donateursadministratie, uiteraard met uitzondering van de donatie-gegevens.

De gegevens van een persoon in een van deze bestanden zijn  op verzoek van betrokkene ter inzage.

Te allen tijde kan men zijn gegevens laten verwijderen door een mailtje te sturen naar info@sanjuna.nl met het verzoek om uit het bestand verwijderd te worden.

Voor donateurs geldt dat hun donaties en de omschrijving zoals bij de bankoverschrijving opgenomen (datum, bedrag naam en adres) niet verwijderd worden in verband met de controleerbaarheid van de financiële administratie, maar de rest van de gegevens wel.

Bij belangstellenden wordt alles verwijderd. De mogelijkheid om uit het bestand verwijderd te wordt aan belangstellenden expliciet vermeld in de emailberichten die zij  van stichting Sanjuna krijgen.

De bestanden worden beheerd door de penningmeester, die zorg draagt voor een reguliere back-up op een losse schijf.

 

ondersteuning Empada in Guinee Bissau