Visie/Missie

Visie

In veel arme landen merken bewoners in de periferie van het land (zoals in Empada in het zuiden van Guinee-Bissau) bitter weinig van formele hulp die het land ontvangt en van de stroom van hulpgelden. Daarbij komt dat Guinee-Bissau geldt als een typische failed-state waarin van effectief bestuur geen sprake is. Kleinschalige hulp zoals Stichting Sanjuna die wil geven, is vaak heel zichtbaar. Het motiveert bewoners voort te gaan op een ingeslagen weg, vindingrijk te zijn en om nieuwe paden te banen. Essentieel voor projecten die gesteund worden is dat de hulpvraag vanuit de bevolking zelf komt en niet van buitenaf wordt opgelegd. Voor veel activiteiten wordt een eigen bijdrage van de begunstigden gevraagd.

Missie

De verbetering van de leefomstandigheden en het potentieel van de inwoners van de sector Empada.

ondersteuning Empada in Guinee Bissau