Jaarverslagen

 

JAARVERSLAG  2022

Om het jaarverslag  te lezen: klik op onderstaande link.

Jaarverslag 2022

 

JAARVERSLAG  2021

Om het jaarverslag  te lezen: klik op onderstaande link.

Jaarverslag 2021

 

JAARVERSLAG 2020

Om het jaarverslag te lezen: klik op onderstaande link.

Jaarverslag 2020

 

JAARVERSLAG 2019

Het jaar 2019 was een lustrumjaar voor Sanjuna: zij bestond nu 5 jaar. Er was een in april een bijeenkomst met circa 30 donateurs.

Het bestuur werd gewijzigd: Vincent Kuyvenhoven trad terug als voorzitter om als uitvoerend coördinator zich voor Sanjuna in te zetten. Dieke Bosselaar volgt hem op als voorzitter. Margeret Zeeman trad toe tot het bestuur in de functie van secretaris. Wout Zinkstok blijft penningmeester.

De politieke situatie was aan het eind van het jaar zeer gespannen, omdat er werd getwijfeld aan de juistheid van uitslag van de verkiezingen wegens fraude met de stembussen. Volgens velen waaronder het Hooggerechtshof staat er nu een niet wettig benoemde president ten onrechte aan het roer. Op dit moment (april 2020) is er nog steeds onduidelijkheid.

In 2019 werden de volgende activiteiten ontplooid;

Onderwijs:
– de bouw van lokalen bij een drietal scholen die in 2018 was begonnen werd in 2091 voltooid, en met een vierde werd begonnen
– er werden 15 beurzen verstrekt voor de basisschool, 20 voor het lyceum en 2 voor HBO-studenten
– er werd een scholing voor 46  docenten georganiseerd
– de openbare basisschool in Empada kreeg een laptop.

Watertanks:
In 2019 werden 25 watertanks gebouwd, minder dan gepland vanwege ziekte van de metselaar (tennisarm).

Sport en Cultuur:
– er werden 2 voetbaltoernooien gesponsord en 30 voetballen aan straatvoetbalteams verstrekt
– voor het lyceum zijn 16 muziekinstrumenten aangeschaft, en geld voor een keyboard en/of gitaar.
– in december werd met de leerlingen ene mooie muurschildering op de gemeenschapsschool gemaakt.

Om het complete jaarverslag 2019 te lezen: klik op onderstaande link.

Jaarverslag 2019

 

JAARVERSLAG 2018

Het jaar 2018 stond in het teken van de start van de bouw voor onderwijs in 4 dorpen: in elk een paviljoen met 2 of 3 lokalen: 2 x een uitbreiding van een bestaande school en 2 x in een dorp waar nog geen voorziening was.
ER werden 37 beurzen verstrekt: 15 aan basisschoolleerlingen, 20 aan lyceumleerlingen en 2 aan aspirant HBO-studenten.
Er is een informaticacursus gefinancierd voor docenten op het lyceum, en een 3-daagse nascholingscursus voor 40 docenten afkomstig uit de gehele sector.
De bouw van watertanks liep vertraging op door ziekte van de metselaar, zodat er 20 werden gebouwd in plaats van de geplande 30.
Er werden 4 sporttoernooien gesponsord, en aan straatvoetbal-teams (van kinderen van 4-14 jaar) werden 40 voetballen uitgedeeld.

Door op onderstaande link te klikken kunt u het jaarverslag 2018 lezen.

Jaarverslag 2018

 

JAARVERSLAG 2017

In het jaarverslag is met name aandacht voor de bouw van 31 watertanks (5.000 liter) in de regio Empada. Een watertank zorgt ervoor dat een huishouden in de droge periode schoon drinkwater heeft, Gemiddeld maken 10 mensen gebruik van een watertank.

Door op onderstaande link te klikken kunt u het jaarverslag lezen.

Jaarverslag 2017

 

JAARVERSLAG 2016

Hieronder staat het jaarverslag over 2016.

In het jaarverslag wordt onder meer aandacht besteed aan de bouw en opening van de basisschool, de plaatsing van het zonne-energiesysteem bij het lyceum, en de verstrekking van 35 beurzen.

Jaarverslag 2016

 

JAARVERSLAG 2015

Hieronder staat het jaarverslag over 2015.

Jaarverslag 2015

 

JAARVERSLAG 2014

Hieronder staat het jaarverslag over 2014.

Jaarverslag 2014

 

ondersteuning Empada in Guinee Bissau