Scholenbouw

Scholenbouw

Hieronder leest u over de zeven schoolgebouwen die sinds 2015 door Sanjuna zijn gefinancierd. Dit betekent nog geenszins dat de behoeften bevredigd zijn: van nog een zestal dorpen ontvingen we een verzoek om een schoolgebouw te financieren: Betambali, Ponta Kwet, Dua Djabi, Itudumbu, Pobreza en het lyceum in Empada. Graag uw hulp bij het vinden van de benodigde € 80.000.

Na de succesvolle bouw van de Escola Comunitaria in ‘Empada-stad’ in 2016 werden tussen 2018 en 2020 vier nieuwe scholen gebouwd c.q. bestaande schoolgebouwen uitgebreid met een paviljoen met twee of drie lokalen (zie foto’s hieronder). Omdat er geen openbaar vervoer van de dorpen naar de grotere plaatsen is kunnen de jongste kinderen pas onderwijs volgen als zij in staat zijn om zelf naar een plaats met een school te reizen (vanaf ongeveer 10 jaar). Ouders vinden het echter onveilig om kinderen op jongere leeftijd een afstand van meer dan een paar kilometer te laten afleggen. Vandaar dat ook veraf gelegen dorpen graag een gebouw willen om de jongste kinderen (groep 1 tot 4) les te kunnen geven. De vier gebouwde scholen betreffen zowel staatsscholen als ‘gemeenschapsscholen’. Deze laatste zijn private scholen: de ouders stellen zelf onderwijzers aan en betalen deze. Daar zijn altijd geïnteresseerde docenten voor te vinden, want in het openbaar onderwijs worden zij vaak niet of onregelmatig betaald en in dit private onderwijs wel.

Francunda

Binhal

                    Gancumba Balanta

Dar Salam

De bovenstaande vier gebouwde scholen hebben tezamen € 36.000,- gekost. Dat kan niet uit de bijdragen van donateurs bekostigd worden. Daarom deed Sanjuna een beroep op verschillende fondsen. Bijdragen werden verkregen van Stichting Spaap, Johanna Donk-Grote stichting, Elise J.H. Spykman stichting, Marthe van Rijswijck Foundation, het Spinozalyceum en van particuliere donaties.

De realisatie van de bouw van scholen wordt stapsgewijs uitgevoerd. De financiële bijdrage wordt per fase in de bouw uitgekeerd op basis van een deugdelijke begroting. Na realisatie en financiële verantwoording van de voorafgaande periode wordt waar nodig een nieuw deelsubsidie toegekend. Vincent Kuyvenhoven reist in principe tweemaal per jaar voor een periode van 2 tot 4 weken naar Empada, zodat hij op cruciale momenten aanwezig is en draagt dan zorg voor contact met de directies, aannemers en de leveranciers van de materialen, de fasegewijze uitkering van geld en controle van de uitgaven en voortgang van de bouw.

In 2021 is de bouw van twee nieuwe paviljoens gestart bij een bestaande school, die het aantal leerlingen niet meer kon herbergen. Het betreft de dorpen Madina de baixo en  Gantamba, beide op een kleine 40 km van ‘Empada-stad’. De begroting voor deze twee gebouwen bedraagt € 26.000,- Financiers zijn: Stichting Spaap, de Hofsteestichting en Sanjuna.

 

ondersteuning Empada in Guinee Bissau