Microkrediet

Het gaat hierbij om relatief kleine bedragen naar verwachting variërend van 250 tot 2.000 Euro. Daarbij valt te denken aan investeringen in apparatuur, bv een generator, een vrieskist of een naaimachine, of voor het inkopen van voorraden om die vervolgens te gaan verhandelen.

Het betreft een lening: als termijn voor terugbetaling wordt gedacht aan 2 tot 5 jaar. Er zal een bescheiden rentepercentage (5 % per jaar) gevraagd worden, waarmee een buffer gevormd kan worden voor kredieten die niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald zullen gaan worden.

Inmiddels is een eerste krediet verleend van € 225 aan de metselaar van de fossa’s in de regio Empada ten behoeve van de aanschaf van het benodigde gereedschap. De eerste aflossing heeft inmiddels plaats gevonden.

ondersteuning Empada in Guinee Bissau